Garantier Nybilsgaranti PV-garantiRostskyddsgarantiLackskyddsgarantiDacia Assistance   Rostskyddsgaranti
 

 

Utöver den avtalsmässiga nybilsgarantin lämnar Dacia också garanti på karosseriet och underredet på sina bilar, mot perforering från insidan pga. rost i plåten som kan härledas till tillverkningsfel, materialfel eller skyddsfel.  

Denna garanti gäller från och med leveransdatum som anges i garantibrevet och 6 år framåt.