Garantier Nybilsgaranti PV-garantiRostskyddsgarantiLackskyddsgarantiDacia Assistance   Personvagnsgaranti
 

Om bilen inom 3 år (fr.o.m. första registreringsdag) skadas genom yttre olyckshändelse eller skadegörelse av tredje man i Sverige eller i de övriga länder som anges i försäkringshandling för utlandsfärd betalar Renault Nordic AB vid varje tillfälle, om bilen är svenskregistrerad, reparationskostnaden med avdrag för självrisk.
Självrisken inkl moms (eller därmed jämförbar pålaga) är följande:
Dacia Sandero, Logan MCV - 5 000 SEK* (4 000 SEK)

* Vid 25 procent moms

Renault Nordic AB har rätt att avgöra om bilen skall repareras eller om den skall ersättas med annan bil av samma märke som den skadade.
Undantagna är kostnader, som ersätts av annan och kostnader för skador som uppstått i samband med brand, stöld eller annat tillgrepp, förskingring, olovligt brukande, militär användning, krig, rattfylleri, påverkan av annat berusningsmedel än alkohol eller körning utan erforderligt körkort. Garantin gäller inte för skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt och inte för skada uppkommen under tävling eller träning härför.

Personvagnsgaranti gäller för alla Dacias bilmodeller förutom:
- Ombyggda personbilar

Om ersättning utges på grund av garanti, förpliktigar sig bilägaren att till Renault Nordic AB överlåta den rätt till skadestånd eller annan ersättning, som kan tillkomma honom på grund av skadan. Överlåtelsen skall äga rum i samband med skaderegleringen.

Skriftlig anmälan skall göras till den auktoriserade Dacia-verkstaden, som skall ombesörja reparationen.

Om anmälan görs senare än en månad från skadedagen har Renault Nordic AB rätt att avvisa skadekraven.

Vid skador som inträffar inom Sverige ber vi dig ringa Dacia Assistance:
020-920 270 (Kostnadsfri)

Vid skador som inträffar utomlands ber vi dig ringa Dacia Assistance:
+46 8 - 218845

Personvagnsgarantin lämnas inte av försäljaren och avser inte bilens beskaffenhet vid avlämnandet.
Det innebär att den inte kan anses som en köprättslig garanti i konsumentköplagens mening.