Garantier Nybilsgaranti PV-garantiRostskyddsgarantiLackskyddsgarantiDacia Assistance   Nybilsgaranti
 

 

Samtliga nya bilar från Dacia omfattas av avtalsmässig nybilsgaranti mot fel på material, montering eller konstruktion (utöver normalt slitage och underhåll) under 36 månader eller 100 000km, beroende på vilket som inträffar först. 

Garantin räknas från leveransdatumet i garantibrevet som överlämnas till kunden i samband med leverans av bilen