Garantier Nybilsgaranti PV-garantiRostskyddsgarantiLackskyddsgarantiDacia Assistance   Dacia Assistance
 

Om du råkar ut för något fel på ditt DACIA - fordon och inte kan fortsätta resan, ta kontakt med DACIA assistance.

I Sverige: 020-920 270 (kostnadsfritt)
Utomlands: +46 8 21 88 45


Om du vill ha mer detaljerad information, kontakta DACIA Assistance!
DACIA assistance gäller om ditt DACIA - fordon råkar ut för ett fel som försätter det ur körbart skick.

Ett fel som försätter fordonet ur körbart skick definieras som:

• Ett plötsligt och oförutsägbart fel som beror på fel i någon mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent, som resulterar i att fordonet försätts ur körbart skick och som inte beror på otillräckligt underhåll. DACIA - fordonet måste ha genomgått service enligt specifikationerna i servicehäftet.

Följande händelser omfattas också av DACIA assistance, men inte därmed förknippade sekundära skador som är följder av den ursprungliga skadan:

• Förlust av nyckel
• Förlust av bränsle
• Punktering
• Brist på bränsle

Garantins omfattning

Hjälp på plats
Om det är praktiskt möjligt och om reparationskostnaden är mindre än bogseringskostnaden utförs nödvändiga reparationer på plats.

Bogsering
Bogsering utförs av säkerhetsskäl om det inte är möjligt att reparera fordonet på plats inom rimlig tid. Om avståndet mellan platsen för stilleståndet och hemmet är mindre än 50 km, förs fordonet till din vanliga DACIA - verkstad. Om avståndet är större än 50 km eller om felet inträffar utomlands, bogseras fordonet till närmaste DACIA - verkstad.

För att du ska kunna fortsätta resan (för att vara berättigad till följande paragrafer om fordonet måste bogseras av DACIA assistance)

Om fordonet inte kan repareras samma dag eller om den tid det tar att utföra reparationen enligt DACIA tidsschema är längre än tre timmar, och beroende på omständigheterna, har du rätt till ett av följande alternativ:

• Transport tillbaka till hemmet eller vidare till resmålet
• Hotell övernattning i upp till tre nätter
• Hyrbil ur kategori B i upp till tre dygn

Du kan endast välja ett av ovanstående alternativ efter överenskommelse med DACIA assistans!

DACIA assistans omfattar inte kostnader för slit delar som kan krävas för reparation av fordonet, oavsett om det varit nödvändigt att bogsera fordonet eller inte.

Giltighet
1.1 Var DACIA assistance gäller

DACIA assistance gäller endast om fordonet har köpts i Sverige. DACIA assistance erbjuds endast för de nya DACIA - bilar som sålts av en auktoriserad DACIA - återförsäljare med undantag för paragraf 1.3 och 1.4.

DACIA assistans gäller i följande länder: ANDORRA – BELGIEN – BOSNIEN OCH HERCEGOVINA – BULGARIEN – DANMARK – ESTLAND – FINLAND –FRANKRIKE– ITALIEN – KOSOVO– KROATIEN – LETTLAND – LIECHTENSTEIN – LITAUEN – LUXEMBURG –MAKEDONIEN – MONACO – NEDERLÄNDERNA – POLEN – PORTUGAL –RUMÄNIEN – SAN MARINO– SCHWEIZ – SERBIEN-MONTENEGRO – SLOVAKIEN – SLOVENIEN – SPANIEN–STORBRITANNIEN – SVERIGE – TJECKIEN – TYSKLAND– UNGERN – ÖSTERRIKE

Du måste omedelbart rapportera felet till DACIA assistance, samma dag som felet inträffade.

Tjänster som inte utförts via DACIA assistance ersätts inte.

Assistance tjänsterna tillhandahålls uteslutande av DACIA assistance.

1.2 Hur länge gäller DACIA assistance
DACIA assistance gäller från inköpsdagen upp till:
Tre år eller begränsat till 100 000 km.

1.3 DACIA assistance gäller inte
• Fordon som är inblandade i tävlingar eller träning för tävlingsändamål.
• Avsiktligt lagbrott vid körning av fordonet.
• Krig eller risk för krig, revolution, uppror, strejk, terroristangrepp, radioaktivitet, jordbävning eller andra orsaker som kan anses vara force majeure.
• Assistans som fordonsägaren eller annan person har beställt utan att först ha kontaktat eller fått tillåtelse från DACIA assistans.
• Skadad egendom.
• Momskostnader som du eller fordonsägaren/uthyraren är ansvariga för, dvs för nyttofordon.
• Fordon som är avställt, vilket har rapporterats till bilregistret.
• Normala reparationer och reservdelskostnader.

1.4 Följande DACIA - fordon är endast berättigade till reparations- och bogseringstjänster.
Följande Renault-fordon är inte heller berättigade till ersättningsfordon (hyrbilstjänsten):

- Fordon som är registrerat som korttidsuthyrnings-/leasingfordon.
- Fordon för personbefordran (fordon med mer än nio platser).
- Fordon som har genomgått ytterligare ombyggnad (taxibilar, fordon medkylanläggning, trafikskolefordon osv.).

Innan du ringer DACIA assistance, kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga:
• Fordonets registreringsnummer och färg, så att fordonet enkelt kan identifieras.
• Var fordonet finns, så att det enkelt kan lokaliseras.
• Beskrivning av problemet, så att rätt återställningsprogram kan initieras för att hjälpa dig och ditt fordon.
• Ägarens namn och adress för identifiering.
• Telefon eller faxnummer där du kan nås, så att du kan få information i realtid.• Om möjligt, fordonets VIN-nummer (chassinummer).